INTRODUKTIONSUTBILDNING

INTRODUKTIONSUTBILDNING  / HANDLEDARUTBILDNING

Är till för de som ska övningköra privat. Den är obligatorisk sedan 1/1 2006 då riksdagen beslutat att de som vill övningsköra privat ska genomgå en introduktionsutbildning.


Introduktionsutbildningen innehåller tre delar

  • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörning
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten.Utbildningen är på tre timmar (inklusive raster och fika)


För att vara handledare måste du:


  • ha fyllt 24 år.
  • sedan minst 5 av de senaste 10 åren ha körkort för fordon av det slag som övningskörningen avser.
  • ha ett körkortet som är utfärdat i Sverige eller annan EES-stat.
  • ha vana och skicklighet i att köra det aktuella fordonet.
  • vara godkänd som handledare av transportstyrelsen.Handledare till flera elever


Om du ska vara handledare till flera elever måste du ansöka om att bli godkänd för varje elev. Från den 1 februari 2012 kan du ha högst 15 elever (godkännanden) samtidigt som handledare. Ansök om godkännande som handledare i god tid innan ni ska börja övningsköra!

 

Du och din elev får inte övningsköra förrän eleven har ett godkänt körkortstillstånd och du som handledare är godkänd av Transportstyrelsen.

Handledarbeviset gäller i fem år


Ett godkännande som handledare gäller i fem år förutsatt att körkortet inte återkallas. Om elevens körkortstillstånd måste förnyas under tiden ditt godkännande är giltigt, behöver du inte ansöka om nytt godkännande som handledare för den eleven.


©  2018   KP Trafikskola | Torggatan 1, 73 32 Köping | Tel: 0221-170 99 | E-post: info@kptrafikskola.com | Öppettider mån-to: 10:00 – 18:00 fre: 10.00-14.00